O NAMA

Zadruga Granum Salis za istraživanje, planiranje i projektiranje u održivom upravljanju okolišem pravna je osoba osnovana u svrhu povezivanja svojih članova u zajednicu suradnje kojoj je cilj postići najvišu razinu kvalitete, efikasnosti i ekonomičnosti u obavljanju širokog spektra poslova istraživanja, planiranja i projektiranja u održivom i uključivom upravljanju okolišem.

U skladu sa Zakonom o zadrugama Republike Hrvatske, Zadruga Granum Salis djeluje kao dobrovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, te svojim radom i drugim aktivnostima, a na temelju zajedništva i uzajamne pomoći, ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese, postižući tako cilj zbog kojih je zadruga osnovana.

Zadruga Granum Salis se u svom radu pridržava etičnih principa društvenog poduzetništva te zadružnih vrednota: suradnje, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, dragovoljnosti, pravičnosti i solidarnosti, kao i moralnih vrednota poštenja, otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za druge.


ČLANOVI ZADRUGE


PROIZVODI I USLUGE


KONTAKT

ZADRUGA GRANUM SALIS za istraživanje, planiranje i projektiranje u održivom upravljanju okolišem
Fallerovo šetalište 22, HR-10000 Zagreb
info@zadrugagranumsalis.hr